Početna

Belit d.o.o. Beograd

Novi proizvodi:


Sa pojavom svetske ekonomske krize poslovne banke se suočavaju sa porastom problematičnih kredita tzv. NPL (Non Performing Loans). Kod ovakvih plasmana, gde klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema ugovorenim uslovima, banke su dužne da izvrše procenu umanjenja vrednosti (impairment) potraživanja iz svog kreditnog portfolia prema zahtevima MRS 39 i MRS 37. Da bi se proces identifikacije, procene, merenja i evidentiranja  kreditnih rizika za NPL dosledno sprovodio, od banaka se zahteva da obezbede odgovarajuće alate, procedure i podatke na osnovu kojih bi jasno i dokumentovano procenile umanjenja vrednosti (impairment) za potraživanja iz svog kreditnog portfolia.

Više o tome...

 

Energy Manager je web orijentisan informacioni sistem nezavistan od platforme koji vrši monitoring potrošnje energije. Na osnovu prikupljenih podataka o potrošnji Energy Manager može pružiti set parametrizovanih analiza i izveštaja, da bi pružio pomoć u svakodnevnim radnim aktivnostima svim korisnicima (planiranje resursa, optimizacija potrošnje energije, detekcija anomalija u potrošnji, itd.). Pored toga, u skladu sa relevantnim standardima i regulativom, energetski bilansi mogu biti kreirani sa željenim indikatorima  za izabrani energetski entitet ili grupu entiteta.

 

 


Novo u Belitu:


RENERGY nagrada za specijalna dostignuća u energetskom sektoru, je po prvi put u Srbiji predstavljena na najvećem evropskom sajmu iz oblasti obnovljivih izvora energije RENEXPO®. Nagrada se dodeljuje za istaknuta dostignuća u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Stručni žiri činili su g. Dušan Jović – Samostalni savetnik u Upravi za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, g. Vojislav Milijić – Predsednik Srpske Asocijacije za Biomasu (SerBio), g. Lutc Jarcinski – Savetnik, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i gđa Miriam Dobrota – Direktor kompanije REECO SRB d.o.o.

Ovogodišnji dobitnici nagrada za Inovativne tehnologije, pokazali su impresivno angažovanje u oblasti obnovljivih izvora i inovacija u oblasti energetske efikasnosti.

Nagrada za Inovativne tehnologoje pripala je timu DMS – National Data Management System (Nacionalni sistem za upravljanje podacima) koji su u oblasti energetske efikasnosti, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Ministarstvom građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Gradom Beogradom, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Inženjerskom komorom, Softverskom kompanijom Belit, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh i drugim, kreirali i razvili sistem za primenu savremene tehnologije. Sistem se sastoji iz dva modula:

1) Nacionalni registar pasoša koji prikuplja i analizira podatke – predstavljen i zvanično predstavljen na sajmu RENEXPO® Western Balkans.

2) Platforma za praćenje i verifikaciju sprovedenih mera energetske efikasnosti – u fazi finalizacije.

Saopštenje organizatora sajma RENEXPO® Western Balkans u integralnom obliku možete pročitati ovde.

 


Projekti finansirani kroz CIP-ICT-PSP program:


    

© Copyright by Belit d.o.o. 2010